En ny type avfallsforbrenning fjerner CO2 fra atmosfæren

I Årdal planlegges bygging av et avfallsforbrenningsanlegg med ny teknologi som fanger og lagrer CO2 – og dermed fjerner klimagassen fra atmosfæren.

En ny type avfallsforbrenning fjerner CO2 fra atmosfærenI Årdal planlegges bygging av et avfallsforbrenningsanlegg med ny teknologi som fanger og lagrer CO2 – og dermed fjerner klimagassen fra atmosfæren.