Domstolkommisjonen: Bare lagdommere bør konstitueres i Høyesterett

Høyesterett skal behandle lagdommeres habilitet som konstituerte høyesterettsdommere. Dette diskuterte Domstolkommisjonen allerede i 2020 – og Høyesterett svarte i høringsrunden.

Sep 18, 2023 - 11:00
 0
Domstolkommisjonen: Bare lagdommere bør konstitueres i Høyesterett
Høyesterett skal behandle lagdommeres habilitet som konstituerte høyesterettsdommere. Dette diskuterte Domstolkommisjonen allerede i 2020 – og Høyesterett svarte i høringsrunden.