Domino's trues med tvangsmulkt om de ikke lar kunder bestille pizza i blinde

Diskrimineringsnemnda reagerer på at appen til pizzakjeden Domino's ikke støtter en skjermleser for blinde. Nå truer nemnda med mulkt.

Domino's trues med tvangsmulkt om de ikke lar kunder bestille pizza i blinde
Diskrimineringsnemnda reagerer på at appen til pizzakjeden Domino's ikke støtter en skjermleser for blinde. Nå truer nemnda med mulkt.