DNB feilinformerte Finanstilsynet om hvitvaskingstiltak

Da Finanstilsynet rettet lupen mot DNB i 2018 etter å ha funnet brudd på hvitvaskingsloven to år tidligere, fortalte banken om gjennomførte tiltak overfor storkunder som i realiteten ikke hadde funnet sted.

DNB feilinformerte Finanstilsynet om hvitvaskingstiltak
Da Finanstilsynet rettet lupen mot DNB i 2018 etter å ha funnet brudd på hvitvaskingsloven to år tidligere, fortalte banken om gjennomførte tiltak overfor storkunder som i realiteten ikke hadde funnet sted.