Delte om egen psykisk knekk for at ansatte lettere kan be om hjelp

Da Richard Foldvik gikk fra «gølvet» til jobben som leder på verkstedet, sto ansattes psykiske helse øverst på agendaen.

Delte om egen psykisk knekk for at ansatte lettere kan be om hjelpDa Richard Foldvik gikk fra «gølvet» til jobben som leder på verkstedet, sto ansattes psykiske helse øverst på agendaen.