De midlertidige reglene for rekonstruksjon forlenges til 2025

Arbeidet med nye regler om rekonstruksjon lenger tar tid enn ventet, skriver Justisdepartementet.

De midlertidige reglene for rekonstruksjon forlenges til 2025Arbeidet med nye regler om rekonstruksjon lenger tar tid enn ventet, skriver Justisdepartementet.