Byene må tilpasses det nye klimaet. Men i Norge fortsetter vi som vi før

Skal vi unngå at byer blir flomfeller og "varmemagneter", kan vi bli nødt til å anlegge våtmarksområder og grøfter et steinkast fra dagens bydelstorg og kjøpesentre.

Byene må tilpasses det nye klimaet. Men i Norge fortsetter vi som vi førSkal vi unngå at byer blir flomfeller og "varmemagneter", kan vi bli nødt til å anlegge våtmarksområder og grøfter et steinkast fra dagens bydelstorg og kjøpesentre.