Borgarting sa nei til oppsettende virkning i ulvesaken – blir ikke anket

Borgarting lagmannsrett har denne gangen et annet syn på rettskildene enn hva Borgarting lagmannsrett hadde sist saken var oppe.

Borgarting sa nei til oppsettende virkning i ulvesaken – blir ikke anketBorgarting lagmannsrett har denne gangen et annet syn på rettskildene enn hva Borgarting lagmannsrett hadde sist saken var oppe.