Blir rettsikkerheten til NAV-brukere godt nok ivaretatt?

Blir rettsikkerheten til NAV-brukere godt nok ivaretatt? Møte med NAV-direktør Hans Christian Holte Fra NRK Nyhetsmorgen 11.01.2022

Blir rettsikkerheten til NAV-brukere godt nok ivaretatt?
Blir rettsikkerheten til NAV-brukere godt nok ivaretatt?
Møte med NAV-direktør Hans Christian Holte
Fra NRK Nyhetsmorgen 11.01.2022