Bane Nor: Flere lekkasjer funnet i Follobanen-tunnel

Follobanen kostet 37 milliarder kroner. Så langt har den vært åpen i 10 dager, stengt i 67 dager, for så å være åpen i…

Bane Nor: Flere lekkasjer funnet i Follobanen-tunnelFollobanen kostet 37 milliarder kroner. Så langt har den vært åpen i 10 dager, stengt i 67 dager, for så å være åpen i…