Avdekket ulovlig utlevering av informasjon fra politi til fengsel: «Alvorlig og kritikkverdig»

Datatilsynet slaktet Trøndelag politidistrikts uformelle utlevering av opplysninger til et lokalt fengsel. Flere lignende saker er rapportert inn til Kripos.

Avdekket ulovlig utlevering av informasjon fra politi til fengsel: «Alvorlig og kritikkverdig»Datatilsynet slaktet Trøndelag politidistrikts uformelle utlevering av opplysninger til et lokalt fengsel. Flere lignende saker er rapportert inn til Kripos.