Anders Pind tapte bevillingssøksmålet, men vant retten til å drive rettshjelp

Oslo tingrett mener bevillingsnemndas vedtak delvis bygger på feil faktum, og tilkjenner ikke sakskostnader.

Nov 15, 2023 - 11:00
 0
Anders Pind tapte bevillingssøksmålet, men vant retten til å drive rettshjelp
Oslo tingrett mener bevillingsnemndas vedtak delvis bygger på feil faktum, og tilkjenner ikke sakskostnader.