Alvorleg ulukke: Involverte i personbilen er ikkje henta ut

Ulukka inne i Stavenestunnelen er karakterisert som alvorleg, seier politiets operasjonsleiar Steinar Hausvik i Vest politidistrikt. Tankbilen og personbilen står framleis i tunnelen, medan alle andre køyretøy er ute av tunnelen. På grunn av faren for etsande væske frå tankbilen, er det førebels berre brannvesenet som har tatt seg inn i tunnelen. Tankbilsjåføren kom seg ut av tunnelen på eiga hand. Politiet kan førebels ikkje seia med sikkerheit kor mange som er i personbilen, eller tilstanden til involverte, seier Hausvik til NRK. Melding om ulukka km litt før klokka 18.30.

Nov 20, 2023 - 21:00
 0
Alvorleg ulukke: Involverte i personbilen er ikkje henta ut
Ulukka inne i Stavenestunnelen er karakterisert som alvorleg, seier politiets operasjonsleiar Steinar Hausvik i Vest politidistrikt. Tankbilen og personbilen står framleis i tunnelen, medan alle andre køyretøy er ute av tunnelen. På grunn av faren for etsande væske frå tankbilen, er det førebels berre brannvesenet som har tatt seg inn i tunnelen. Tankbilsjåføren kom seg ut av tunnelen på eiga hand. Politiet kan førebels ikkje seia med sikkerheit kor mange som er i personbilen, eller tilstanden til involverte, seier Hausvik til NRK. Melding om ulukka km litt før klokka 18.30.