AIG tapte advokatansvarssak – retten mener advokaten misset en spesialbestemmelse

Borgarting er enig med Oslo tingrett i at Hålogaland lagmannsrett ville kommet til et annet resultat, dersom prosessfullmektigen hadde anført riktig paragraf da saken ble behandlet i 2017.

AIG tapte advokatansvarssak – retten mener advokaten misset en spesialbestemmelseBorgarting er enig med Oslo tingrett i at Hålogaland lagmannsrett ville kommet til et annet resultat, dersom prosessfullmektigen hadde anført riktig paragraf da saken ble behandlet i 2017.