3,6 prosent høgare prisar enn for eitt år sidan

3,6 prosent høgare prisar enn for eitt år sidan. Det viser konsumprisindeksen for april fra Statistisk sentralbyrå. Prisveksten er dermed framleis sterk i Noreg. Tala frå april viser også eit nytt prishopp på mat. Matprisane auka med 3,3 prosent frå mars til april. Samanlikna med førre månad var prisveksten 3,9 prosent i mars. Sidan 2021 har sentralbanken sett opp renta heile 14 gonger for å roe ned prisveksten. Noregs bank sitt mål er at prisane skal stige rundt 2 prosent i året.

May 10, 2024 - 10:00
 0
3,6 prosent høgare prisar enn for eitt år sidan
3,6 prosent høgare prisar enn for eitt år sidan. Det viser konsumprisindeksen for april fra Statistisk sentralbyrå. Prisveksten er dermed framleis sterk i Noreg. Tala frå april viser også eit nytt prishopp på mat. Matprisane auka med 3,3 prosent frå mars til april. Samanlikna med førre månad var prisveksten 3,9 prosent i mars. Sidan 2021 har sentralbanken sett opp renta heile 14 gonger for å roe ned prisveksten. Noregs bank sitt mål er at prisane skal stige rundt 2 prosent i året.